Kaynak olarak kullanacağınız site linkleri

ISO
www.iso.org

Türk Akreditasyon Kurumu
www.turkak.org.tr

Türkiye Kalite Derneği
www.kalder.org

TSE
www.tse.org.tr