EĞİTİM HİZMETLERİMİZ
Globalleşen dünyada günümüz şirketlerinin vazgeçilmezi, verimli insan kaynağının istihdam edilmesidir.

CE İŞARETİ
CE İşareti, ürünün AB’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olarak üretildiğini ve belgelendirildiğini göstermektedir.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Kalite, her alanda iyileştirme fırsatı sağlar. Yönetim Sistemi, işletmelerde kalite anlayışını geliştirir, çalışanların katılımını sağlayarak performansı arttırır.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
İnsana verilen değer, çevreye karşı olan duyarlılıktan geçer. Yönetim Sistemi, işletmelerin çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirmesini sağlayarak toplum güvenini oluşturur.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Daha iyi rekabet koşullarına ulaşmak, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmekle doğrudan ilgilidir.
Yönetim Sistemi, işletmelerde iş kazalarını minimize ederek çalışan motivasyonunu en üst noktada tutar ve karlılığı arttırır.

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği
Ürün kalitesini ölçmek ve ürün kalitesini arttırmaya yönelik yapılan muayene ve testler, standartlaşmanın temelini teşkil eder.

TS ISO/TS 16949 KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin otomotiv sektörüne, geliştirilerek uygulanan bu standartta amaç, mühendislik biliminin ve istatistiksel tekniklerin daha verimli kullanılması ve yönetim sisteminin sürekli gelişiminin sağlanmasıdır.

ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Bu standart, gıda zincirinde yer alan bir kuruluşta, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına alma yeteneğini göstermek için gerekli olan gıda güvenliği yönetim sistemine ait şartları kapsar. ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.

ISO 27001 BİLGİ TEKNOLOJİSİ, BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Bilgi, doğru ve uygun bir biçimde korunması gereken değerli bir varlıktır.
Yönetim Sistemi, işletmelerdeki bilgi sistemlerini koruma altına alır ve bilginin
gizli kalmasını, güvenilir olmasını sağlar.


FSC-FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
CoC – Koruma ve Gözetim Zinciri, ham maddenin ormandan tüketiciye ulaşana kadar ki; işleme, dönüştürme, imalat ve dağıtım gibi tüm başarılı safhalarını içine alan bir yönetim sistemidir. Firmada CoC standartlarının uygulanıyor olması bu aşamaların başarıyla yerine getirildiğinin güvencesidir.