ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi profesyonel yönetim sisteminin temelini oluşturur. Hedefi; şirketlerin kendi çalışma disiplinini oluşturması, şirket çalışanlarının belirlenen şirket hedeflerine yöneltilmesini ve şirketin sürekli gelişiminin sağlanmasıdır.

Bu bilinçle çalışmalarını yürüten delta danışmanlık uygulama projelerinde; verdiği eğitimler, şirket yapısına hızlı adaptasyon ve profesyonel danışman kadrosuyla fark yaratmaktadır.

Sistem dokumantasyon yapısını şirket ıntranetinde kullanılacak şekilde dizayn eden delta danışmanlık geliştirdiği özel yazılımlarla çalışma kolaylığı sağlamakta ve iş verimliliğini artırmaktadır.

ISO 9001:2000 Standardı Avantajları:

 • Kaynakların planlı bir şekilde yönetilmesini sağlayarak karlılığı ve verimliliği artırır.
 • Firmaya prestij ve saygınlık kazandırır,   uluslararası arenada rekabet gücünün artmasını sağlar.
 • Yönetim belirli mekanizmalarla, firma faaliyetlerini ve çalışanların performansını objektif verilerle, gerçeklere dayalı olarak izlemekte ve gözden geçirmektedir.
 • Tüm gerçekleştirilen faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol sağlandığı için, firmanın daha etkin bir idare ile yönetilmesini sağlar.
 • Tedarikçiler belirlenen periyotlarda değerlendirilerek uygun tedarikçi seçiminin yapılması sağlanır.
 • Şirket çalışanlarının müşteri öneminin bilincinde olması sağlanır.
 • Müşteri memnuniyeti, şikayetleri ve önerileri değerlendirilerek sürekli iyileşme ve müşterilerin geri beslemesi sağlanır.
 • Tüm çalışanların görevleri, yetki ve sorumlulukları belirlenmekte ve ortada sahipsiz iş kalmamaktadır.
 • Çalışan personeller ekip bilinci ile hareket ederek işlerin aksamamasını sağlamaktadır.
 • Tüm çalışanlar ortak hedefler doğrultusunda hareket ederler.
 • Çalışanların şirket içi önerileri değerlendirilerek sürekli gelişime katkıda bulunurlar.

Uygulama iş akışımız;

 • Şirket çalışanlarının eğitimi
 • Organizasyon yapısının kurulması
 • Süreç analizlerinin yapılması
 • Dokümantasyonun oluşturulması
 • Hedeflerin takibi
 • Sistem denetimi
 • İlk yönetim toplantısının hazırlığı ve uygulama
 • Belgelendirme aşamasında şirkete refekat