OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İşyerlerinde yürütülen faaliyetler esnasında kaza ve sağlık koşullarında meydana gelebilecek olumsuz etkilerin azaltılması/ortadan kaldırılması ve insanlara daha iyi koşullarda çalışma ortamı sağlamayı hedefleyen bir standarttır.

Kapsam alanı çalışan, işçi, mühendis, ziyaretçi vb. firmanın faaliyet gösterdiği alan içinde bulunan tüm insanları kapsamaktadır. İş yerlerinde meydana gelen kazalar sonrasında ortaya çıkan maliyetler, firmanın kaza olmadan önlem alma  için harcadığı tutarlardan çok daha fazladır. (Açılan tazminat davaları,işin durdurulması, işe yeni alınan personelin işe adaptasyon süreci vb.)

ISO 18001 Standardı Avantajları:

 • Maliyetleri azaltır.
 • Yükümlülükleri azaltır.
 • Diğer standartlarla entegre olabildiğinden kaynakların korunmasını sağlar.
 • Çalışanların katılımı sağlanarak motivasyon ve daha sağlıklı bir ortamda çalışmanın getirdiği mutlulukla iş veriminde artış sağlanır.
 • Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini kısaltır.
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini korur.
 • İşletme güvenliği sağlar.
 • Firmaya prestij ve saygınlık kazandırır.
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek olumsuz durumların yarattığı etkiler önlenir ya da azaltılır, firma önceden gerekli tedbirleri aldığından  olaydan firmanın etkilenmemesi ya da en az zararla etkilenmesi sağlanmış olur.
 • Resmi makamlar karşısında iş güvenliliğine olan duyarlılığın kanıtı sağlanmış olur.
 • Rekabet gücünü arttırır.

Uygulama iş akışımız;

 • İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitimi Verilmesi
 • İSİG Politikalarının Tanımlanması
 • Dokümantasyonun Oluşturulması
 • İş Risklerinin Tespiti Ve Uygulanması
 • İlk Yönetim Toplantısına Hazırlık
 • Belgelendirme Aşamasında Şirkete Refakat