TS EN ISO/IEC 17025
DENEY VE KALİBRASYON LABORATUARLARININ YETERLİLİĞİ

Laboratuarlarımızda yaptığımız deneyler ne derece güvenilir? Ne derecede uluslararası arenada kabul görür? Sorularına cevap aramak test ve muayene yöntemlerine güvenerek yatırım yapan her şirket için amaç olmuştur.

Delta Danışmanlık şirketlerin ve laboratuarların bu amaçlarına hizmet ederken; metodik çalışma, yönetim sistemi deneyimi, verdiği eğitimler, şirket yapısına hızlı adaptasyon ve profesyonel danışman kadrosuyla fark yaratmaktadır.

Sistem dokumantasyon yapısını şirket ıntranetinde kullanılacak şekilde dizayn eden Delta Danışmanlık geliştirdiği özel laboratuar yazılımı LABSOFT 2006 ile çalışma kolaylığı sağlamakta ve iş verimliliğini artırmaktadır.

Uygulama iş akışımız;

• Laboratuar çalışanlarının eğitimi
• Organizasyon yapısının kurulması
• Deney ve kalibrasyon metodlarının tespiti ve analizi
• Dokümantasyon yapısınının oluşturulması
• Ölçüm belirsizliklerinin hesaplanması
• Sistem denetimi
• İlk yönetim toplantısının hazırlığı ve uygulama
• Belgelendirme aşamasında şirkete refekat