ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Sanaayileşme ve insan nüfusunun artması sonrası çevre kirlenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Nüfus artışı ve aşırı tüketimin kontrol altına alınması kaynakların verimli ve tekrar kullanma imkânlarının artırılması zorunluluğunu ortaya çıkmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı; kuruluşların yaptıkları faaliyetler sebebi ile çevreye verdiği zararları minimize etmeyi amaçlayan bir standarttır. Faaliyetler çevre sisteminin ayrılmaz bir parçası olup yaratılan zararların etkilerinin kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu da etkin bir yönetim sistemi kurulması ile mümkün olabilmektedir.

Günümüzde gelişen dünya normlarına ayak uymak isteyen her firmanın mevcut pazar payını korumak, geliştirmek  için  ürün ya da hizmet verirken  çevre dostu ürünler üretmeleri ve çevreye saygılı olmalarının önemi her geçen gün artmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı bu amaca uygun olarak firmalara yol gösterme amacı ile hazırlanmıştır.

ISO 14001 Standardı Avantajları:

 • Firmaya prestij ve saygınlık kazandırır   uluslararası arenada rekabet gücünün artmasını sağlar.
 • Maliyetlerde azalma sağlar.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı sağlanır.(Elektrik,su…vb)
 • Kuruluşun yürüttüğü faaliyetlerde doğal kaynakların kirletilmemesini ya da faaliyetler sonucu ortaya çıkan kirletici etkisinin düşük seviyede olmasını sağlar.
 • Bilinçli tüketicilere ulaşma şansı yakalanarak yeni müşteri kazanımı sağlar.
 • Verimlilik artışı sağlar.
 • Pazar payında artış sağlanır.
 • Bilinçli tüketiciyle buluşup onları kazanma şansı yakalanmış olunur.
 • Çalışanları motive eder.
 • Çevreye bırakılan atıklar azaltılmış olur.
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek olumsuz durumların yarattığı etkiler önlenir ya da azaltılır ,firma önceden gerekli tedbirleri aldığından  olaydan firmanın etkilenmemesi ya da en az zararla etkilenmesi sağlanmış olur.

Uygulama İş Akışımız;

 • Çevre Politikalarının Tanımlanması
 • Çevre Eğitimleri Verilmesi
 • Dokümantasyonun Oluşturulması
 • İlK Yönetim Toplantısına Hazırlık
 • Belgelendirme Aşamasında Şirkete Refakat
 • Gerekli olması durumunda düzeltici/önleyici faaliyetlerin yapılması