FSC-FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

FSC Koruma ve Gözetim Zinciri (CoC - Chain of Custody)
 • CoC – Koruma ve Gözetim Zinciri, ham maddenin ormandan tüketiciye ulaşana kadar ki; işleme, dönüştürme, imalat ve dağıtım gibi tüm başarılı safhalarını içine alan bir yönetim sistemidir. Firmada CoC standartlarının uygulanıyor olması bu aşamaların başarıyla yerine getirildiğinin güvencesidir.

  • Bu standart orman ve orman ürünleri üreten, kullanan ve tedarik eden firmalara yönelik hazırlanmış bir standarttır.
Avantajları
 • FSC markasını ve etiketlerini kullanma hakkına sahip olup böylelikle ürünlerin iyi idare edilmiş kaynaklardan geldiğini gösterebilmek
 • Mevcut orman ürünlerinin yasal mevzuatlar açısından uygunluğunu gösterebilmek
 • Çevreyle dost ürünler kullanımından ötürü, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak
 • Çevreye duyarlı pazarlara erişim olanağı sağlamak
 • Rakiplere göre rekabet avantajı sağlamak
Uygulama İş Akışımız
 • Mevcut durumun analiz edilmesi
 • Kritik kontrol noktalarının tespiti,
 • Uygulanacak standart ve kontrol sisteminin belirlenmesi
 • Ürünün tanımlanması
 • Dokümantasyonun oluşturulması
 • Personel eğitimlerinin verilmesi